Bodócs és Bodócs

Ügyvédi Iroda

 

Dr. Bodócs Krisztián
ügyvéd
Ingatlanforgalmi szakjogász
Ingatlanjog
, cégjog

 

Dr. Bodócs Ádám
ügyvéd

Ingatlanjog, öröklési jog, cégjog

 

Tel.: 06-1-321-3465
Mobil: 06-20-592-6945

Levél küldése


 

 

 

 

 
 

CÉGMÓDOSÍTÁS

 Cégmódosítás

Az iroda társasági jog specialista ügyvédje és ügyvédjelöltje révén a cégekkel kapcsolatos széleskörű változásbejegyzési, módosítási eljárások teljes körű bonyolítását végzi (okiratok szerkesztése, kérelmek beadása és képviselet a Cégbíróság előtti cégeljárás során).  

A cégjegyzékbe bejegyzett adatok változása esetén, illetve a társasági szerződés, alapító okirat módosításakor a cégnek változásbejegyzési eljárás keretében kérnie kell a változások bejegyzését a székhelye szerint illetékes Cégbíróságtól.

Irodánk az alábbi - nem kimerítő jellegű - változásbejegyzési, cégmódosítási ügyeket intézi:

- tagváltozás (tag kilépés, belépés, üzletrész adásvételi szerződés, beltag, kültag csere),

- ügyvezető váltás (lemondás, visszahívás, hosszabbítás, új ügyvezető bejelentés)

- székhelyváltoztatás (új székhely bejelentés, megyeváltás, székhelyköltöztetés)

- telephely, fióktelep módosítás (törlés, új telephely, fióktelep bejelentés)

- cégátadás (cégek adásvétele, teljes körű átadás, közvetítés)

- cégnév változtatás (teljes név, rövidített név változtatás)

- tőkeemelés, tőkeleszállítás

- tevékenységi kör módosítás (főtevékenységek, egyébe tevékenységek módosítása)

- társasági forma megváltoztatása (pl. betéti társaság kft.-re alakítása)

- átalakulás (beolvadás, szétválás, kiválás, összeolvadás)

- címek, lakcímek megváltozása

 

 

cégmódosítás

 


Dr. Bodócs Krisztián ügyvéd

H-1076 Budapest, Garay tér 15. II. 23. Tel/fax: 00-36-1-321-3465, e-mail: drbodocs@drbodocs.hu