Bodócs és Bodócs

Ügyvédi Iroda

 

Dr. Bodócs Krisztián
ügyvéd
Ingatlanforgalmi szakjogász
Ingatlanjog
, cégjog

 

Dr. Bodócs Ádám
ügyvéd

Ingatlanjog, öröklési jog, cégjog

 

Tel.: 06-1-321-3465
Mobil: 06-20-592-6945

Levél küldése


 

 

 

 

 
 

CÉGALAPÍTÁS

Az iroda első helyen kiemelt fő tevékenységi köre cégek, leggyakrabban gazdasági társaságok (közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, zártkörűen működő részvénytársaság) alapítása és bejegyeztetése az illetékes Cégbíróságon vezetett cégnyilvántartásba. Ezen cégek esetében a bejegyzéssel keletkezik az üzletszerű gazdasági tevékenység folytatására létrehozott új jogalany. A bejegyzést a rájuk vonatkozó törvény kötelezővé teszi (konstitutív hatály).

Cégnyilvántartásban viszont olyan jogalany is szerepelhet, amelynek bejegyzését törvény nem kötelezővé, hanem csupán lehetővé teszi (deklaratív hatály). Az egyéni vállalkozó az, aki egyéni cégként kérheti bejegyezését a cégnyilvántartásba. Irodánk cégalapítási tevékenysége keretében egyéni vállalkozók egyéni cégként történő bejegyzését is intézi.

Gazdasági társaságon kívül egyéb cégek, így pl. szövetkezetek alapítását is vállaljuk.

Az iroda tehát az alábbi cégek alapítását vállalja:

- közkereseti társaság (kkt.),

- betéti társaság (bt.),

- korlátolt felelősségű társaság (kft.),

- egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság,

- nonprofit korlátolt felelősségű társaság,

- zártkörűen működő részvénytársaság (zRt.),

- egyszemélyes zártkörűen működő részvénytársaság,

- egyesülés,

- szövetkezet,

- egyéni cég,

 Cégmódosítás


Dr. Bodócs Krisztián ügyvéd

H-1076 Budapest, Garay tér 15. II. 23. Tel/fax: 00-36-1-321-3465, e-mail: drbodocs@drbodocs.hu